Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 7 november 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. T. van Brugge - Streefkerk
Thema: Jong en oud, vertrouw op GOD!
Schriftlezing: Psalm 71 en 2 Korinthe 12 vers 7-10
Tekst voor de prediking: Psalm 71 vers 17-18

Collectes:

1. Diaconie: HGJB
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Voorzang
Psalm 25 vers 2
Psalm
89 vers 1 en 7
Psalm
119 vers 88
Psalm
71 vers 12,13 en 14
Psalm
74 vers 16 en 17
Psalm
68 vers 10

Na de dienst is een een sing-in van de zendingscommissie