Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 8 januari 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. J.C. Klein- Bleskensgraaf
Thema:
Schriftlezing: Jesaja 5 vers 1 - 24, Johannes 8 vers 12 - 20
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Actie voor Nicaraqua
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
111 vers 5 en 6
Psalm
97 vers 1 en 7
Psalm
119 vers 53
Psalm
43 vers 1, 3 en 5
Psalm
27 vers 1 en 3
Psalm
78 vers 7

De Stichting ‘Actie voor Nicaragua’ zet zich in voor het zendings- en ontwikkelingswerk in Nicaragua.
Nicaragua is het armste land van Midden-Amerika en behoort tot de armste landen van de wereld.

De stichting heeft als doel:

  • Kansen (of randvoorwaarden) bieden voor achterstandswijken in de vorm van opleidingen
  • Ondersteuning van evangelisatie
  • Inzetten van vrijwilligers in Nicaragua
  • Het realiseren van bouwprojecten
  • Het verminderen van schrijnende situaties van tieners die te maken hebben met incest, geen privacy, respectloze behandeling, etc.