Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 8 januari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: U koninkrijk kome
Een gebed waarbij je zelf moet inleveren
Schriftlezing: Efeze 1 - 1 Korinthe 15 vers 20 - 28
Tekst voor de prediking: Zondag 48

Collectes:

1. Diaconie: Actie voor Nicaragua
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
112 vers 1 en 3
WeerklankPsalm
47 vers 4
WeerklankLied
468 vers 1, 2 en 3
Psalm
103 vers 10 en 11
Psalm
68 vers 16
Psalm
72 vers 2 en 6

De Stichting ‘Actie voor Nicaragua’ zet zich in voor het zendings- en ontwikkelingswerk in Nicaragua.
Nicaragua is het armste land van Midden-Amerika en behoort tot de armste landen van de wereld.

De stichting heeft als doel:

  • Kansen (of randvoorwaarden) bieden voor achterstandswijken in de vorm van opleidingen
  • Ondersteuning van evangelisatie
  • Inzetten van vrijwilligers in Nicaragua
  • Het realiseren van bouwprojecten
  • Het verminderen van schrijnende situaties van tieners die te maken hebben met incest, geen privacy, respectloze behandeling, etc.