Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 8 mei 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Geef ieder het leven
Schriftlezing: Mattheus 5 vers 13-26 en 44 - 48
Tekst voor de prediking: Zondag 40 - Laat de ander voorgaan

Collectes:

1. Diaconie: Dorcas
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
39 vers 5
Psalm
101 vers 1
Tien geboden
vers 9
Psalm
72 vers 7
Psalm
133 vers 3
Psalm
85 vers 4

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Dorcas.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al meer dan 35 jaar aan

hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen