Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 9 april 09:45 - 11:15

Info

Voorganger: Ds. A. van Vuuren - Capelle a/d IJssel
Thema: Pasen en de verzegeling
Schriftlezing: Mattheüs 27 vers 62 tot 10 vers 10 en Openbaring 5 vers 1-7
Tekst voor de prediking: Mattheüs 27 vers 66 slot en 28 vers 2 midden

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Paasliederen
zie onder
Psalm
118 vers 11
Psalm
86 vers 6
WeerklankPsalm
21 vers 3 en 7
Psalm
16 vers 5 en 6
WeerklankLied
183