Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 9 april 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De Zoon des mensen moest........
1 Paasdag
Schriftlezing: Lukas 24 vers 1 - 12, Hebreeën 10 vers 19-25
Tekst voor de prediking: Lukas 24 vers 1-8 via Hebreeën 10 vers 20

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
134 vers 1 en 3
WeerklankLied
289 vers 1 - 3
Psalm
135 vers 12
Psalm
68 vers 2 en 5
Psalm
85 vers 4
WeerklankLied
173 vers 1 en 2