Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 9 juni 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. E. Gouda - Nieuw Lekkerland
Thema: Hij bidt
Schriftlezing: Handelingen 9 vers 1 - 19
Tekst voor de prediking: vers 11

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
112 vers 1 en 2
Psalm
33 vers 1 en 9
Psalm
31 vers 19
Psalm
133 vers 1, 2 en 3
Avondzang
vers 7
Psalm
25 vers 8 en 10