Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 9 juli 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. T.C. de Leeuw - Nw.Lekkerland
Thema: Van de Wind kan je leven
Aanvangstekst Ezechiël 37 vers 9
Schriftlezing: Johannes 3 vers 1 - 21
Tekst voor de prediking: veres 8

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
14 vers 2 en 7
Psalm
92 vers 1
WeerklankLied
489 vers 1 en 3
Psalm
25 vers 2 en 4
Psalm
138 vers 4
WeerklankLied
208 vers 1