Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 9 juli 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Wij geloven in één God
Schriftlezing: Genesis 12 vers 1 - 4 en 17 vers 1 - 8
Tekst voor de prediking: Nicea

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
15 vers 1 en 2
WeerklankLied
437 vers 1, 2 en 3
Psalm
77 vers 8
Psalm
57 vers 5, 6 en 7
WeerklankLied
433 vers 1, 2 en 3
Psalm
95 vers 1 en 2