Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 9 oktober 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De HEERE is goed
Schriftlezing: Nahum 1 vers 1 – 11
Tekst voor de prediking: Nahun 1 vers 7

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
81 vers 11 en 12
Psalm
97 vers 1, 2 en 3
Psalm
79 vers 4
Psalm
99 vers 1, 6, 7 en 8
Psalm
145 vers3
Psalm
79 vers 6 en 7