Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 9 oktober 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. E. de Mots - Ridderkerk
Thema: De laatste dag…
Schriftlezing: Mattheüs 24: 23 t/m 31 en 1 Thessalonicenzen 4: 13 t/m 17
Tekst voor de prediking: Mattheüs 24: 30 en 31

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
84 vers 1 en 3
Psalm
65 vers 1 en 2
Psalm
106 vers 3
Psalm
96 vers 6 en 9
Psalm
89 vers 8
Psalm
98 vers 3 en 4