Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 10 april 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Dr. M. van Campen - Ede
Thema:
Schriftlezing: Psalm 8 en Mattheus 21 vers 1 - 17
Tekst voor de prediking: Mattheüs 21 vers 16

Collectes:

1. Diaconie: Stichting Vrienden van Aix.
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
33 vers 1
Psalm
65 vers 1 en 3
Psalm
65 vers 2
Psalm
8 vers 1, 2 en 9
Psalm
115 vers 5 en 7
Psalm
72 vers 9 en 10

De diaconiecollecte voor deze zondag is bestemd voor Stichting Vrienden van Aix.

Deze stichting steunt de Gereformeerde Theologische faculteit in het Franse Aix-en-Provence.

De Facultẻ Jean Calvin is financieel geheel afhankelijk van giften.

Met weinig protestanten in eigen land zijn onze bijdragen uit Nederland zeer welkom.

De protestantse kerk in Nederland heeft al eeuwen een band met de protestantse kerk in Frankrijk.

Vanuit de belijdenis ‘ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk’ weten we ons geroepen de kerk in dit zendingsland te ondersteunen.

Het is van groot belang dat jonge mensen theologisch worden toegerust om vanuit het gereformeerde belijden hun plaats te kunnen innemen

in de kerk en maatschappij van Frankrijk en de wereldwijde Franstalige gebieden.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.