Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 10 juli 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. J. van Dijk - Ridderkerk
Thema:
Schriftlezing: Handelingen 9 vers 1 - 9
Tekst voor de prediking: vers 3 - 6

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
54 vers 1 en 2
Psalm
65 vers 1 en 2
Psalm
130 vers 2
Psalm
86 vers 3 en 6
Psalm
32 vers 5 en 6
Psalm
75 vers 1