Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 10 juli 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Het belang van anderen........
Het achtste gebod, een gebod met grote consequenties
Schriftlezing: Lukas 6 vers 27 - 38
Tekst voor de prediking: Zondag 42

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
56 vers 5 en 6
Psalm
33 vers 1 en 10
Psalm
113 vers 4
Psalm
37 vers 1, 2 en 11
Psalm
17 vers 3
Psalm
62 vers 5, 7 en 8