Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 10 september 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Geen ander evangelie
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Galaten 1 vers 6 - 24
Tekst voor de prediking: Vers 6 - 10

Collectes:

1. Diaconie: Mercy Ships
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
35 vers 1 en 13
WeerklankLied
69 vers 2 en 3
Psalm
72 vers 6
Psalm
27 vers 1 en 3
Psalm
100 vers 2 en 3
WeerklankLied
494 vers 1 - 5

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Mercy Ships.

Mercy Ships vaart met het ziekenhuisschip ‘Africa Mercy’ naar de armste landen in Afrika om daar medische zorg mogelijk te maken d.m.v. training en operaties.

Op dit moment wordt hun tweede schip ‘Global Mercy’ gebouwd en is inmiddels ook al in de vaart, op deze manier kunnen zij dubbel zoveel mensen helpen.

Hun doel is om zo dus hoop te geven en genezing te brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden, omdat ieder mens kostbaar is.

Je kan ook SHIPmate worden en op die manier hun schepen ondersteunen voor een periode van een jaar, zie hiervoor hun website: https://www.mercyships.nl/nieuws/shipmate-officieel-van-start/

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.