Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 10 december 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. M.A. van Heijningen - Alblasserdam
Thema: Via slecht naar recht
Aanvangstekst: Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, Johannes 1 vers 14
Schriftlezing: Genesis 38 en Mattheus 1 vers 1 - 6
Tekst voor de prediking: Mattheus 1 vers 3a

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
60 vers 6 en 7
Weerklank Lied
17
Weerklank Lied
106 vers 2 en 4
Psalm
98 vers 2
Psalm
40 vers 1
Psalm
40 vers 8