Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 11 februari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. T. van Brugge - Streefkerk
Thema: Levensnoodzakelijk lijden
Schriftlezing: Psalm 118 : 13-24 en Markus 8 : 31-33
Tekst voor de prediking: Markus 8 : 31-33

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
78 vers 2 en 3
Weerklanklied
153 vers 1, 2 en 6
Weerklankpsalm
40 vers 3
Psalm
118 vers 7 en 11
Psalm
139 vers 14
Gezang
5 vers 8 en 9