Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 11 augustus 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. T.C. Guijt - Katwijk aan Zee
Thema:
Schriftlezing:
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie:
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm
Psalm

Zondag 11 augustus

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor St. Schuilplaats Sliedrecht.
St. Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie met het hoofdkantoor in Veenendaal.
Er zijn ook meerdere regiokantoren, voor onze regio is dat het kantoor van DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) te Sliedrecht. Het doel van de Stichting is het verlenen van hulp aan personen die in psychosociale nood verkeren.
De medewerkers spannen zich in concreet en praktisch te werken vanuit een Christelijke identiteit.
Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.