Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 11 september 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. H. J. van der Veen - Sliedrecht
Thema: De stem van God
Schriftlezing: Deuteronomium 4 vers 25-40
Tekst voor de prediking: vers 33

Collectes:

1. Diaconie: Mercy Ships
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
76 vers 1 en 2
Psalm
95 vers 1 en 4
De 10 geboden
de HEEREN vers 1 en 2
Psalm
29 vers 1 en 5
Psalm
85 vers 3
Psalm
68 vers 16 en 17

De diaconiecollecte is deze zondag bestemd voor Mercy Ships.

Mercy Ships vaart met het ziekenhuisschip ‘Africa Mercy’ naar de armste landen in Afrika om daar medische zorg mogelijk te maken d.m.v. training en operaties.

Op dit moment wordt hun tweede schip ‘Global Mercy’ gebouwd en is inmiddels ook al in de vaart, op deze manier kunnen zij dubbel zoveel mensen helpen.

Hun doel is om zo dus hoop te geven en genezing te brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden, omdat ieder mens kostbaar is.

Je kan ook SHIPmate worden en op die manier hun schepen ondersteunen voor een periode van een jaar, zie hiervoor hun website: https://www.mercyships.nl/doe-mee/word-shipmate/

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.

Tekst: Deuteronomium 4: 33

Heeft ooit een volk de stem van God horen spreken

vanuit het midden van het vuur,

zoals ú gehoord hebt,

en daarbij het leven behouden?

Thema: de stem van God