Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 11 december 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Wat is de Eer?
Schriftlezing: 1 Samuël 4 en Lukas 1 vers 26 -45
Tekst voor de prediking: 1 Samuël 4 vers 21-22

Collectes:

1. Diaconie: Gevangenzorg Nederland
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
101 vers 1 en 2
Psalm
122 vers 1 en 2
Psalm
25 vers 3
Psalm
80 vers 9, 10 en 11
WeerklankPsalm
132 vers 2, 3 en 4
Psalm
27 vers 5 en 7
WeerklankLied
46 vers 1, 2 en 4

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Gevangenenzorg Nederland.

Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden.

Ruim 650 vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Op deze manier proberen zij iets voor hun gevangen medemens te betekenen.

De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrij komt, blijft de vrijwilliger betrokken.

Als organisatie geloven zij in herstel. Ieder mens krijgt een nieuwe kans! In Mattheüs 25 lezen we dat gevangenen bezoeken een Bijbelse opdracht is.

Ook een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste.

Naast een straf die door de rechter is opgelegd, mag er vanuit christelijk oogpunt ook een handreiking aan hen worden gedaan. Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig.

Kijktip: ex-gevangene Terio in dienst bij vrijwilliger Johan (een dorpsgenoot) https://gevangenenzorg.nl

Dit mooie werk van harte aanbevolen in uw voorbede en gave.