Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 12 maart 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van der Stoep - Wapenveld
Thema: Wij willen Jezus graag zien!
Schriftlezing: Johannes 12 vers 12 - 33
Tekst voor de prediking: vers v21b

Collectes:

1. Diaconie: Christian Refugee Relief (CRR)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
125 vers 2 en 3
Psalm
87 vers v1 en 2
WeerklankLied
490 vers 1 en 4
Psalm
27 vers 3 en 5
Lofzang van Simeon
vers 1 en 2
WeerklankPsalm
63 vers 1 en 2

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting CRR.

De vluchtelingenproblematiek lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden.

Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?”

Op deze vraag geeft Stichting praktische antwoorden.

Door niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is.

En wat blijkt? Dan is een helpende hand uitsteken naar de ander op veel manieren mogelijk!

En een prachtige christelijke opdracht bovendien.

Laten we dit werk van harte ondersteunen en daarom deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.