Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 12 maart 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Brood des Levens
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Johannes 6 vers 31 - 59
Tekst voor de prediking: vers 51

Collectes:

1. Diaconie: Christian Refugee Relief (CRR)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
127 vers 1 en 2
WeerklankLied
208 vers 1 en 3
Psalm
63 vers 2 en 3
Psalm
78 vers 10 en 13
WeerklankLied
54 vers 1 en 2

 

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting CRR.

De vluchtelingenproblematiek lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden.

Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar wat kunnen we wel voor ze doen?”

Op deze vraag geeft Stichting praktische antwoorden.

Door niet te kijken naar de problematiek of het systeem, maar naar de mens die er de dupe van is.

En wat blijkt? Dan is een helpende hand uitsteken naar de ander op veel manieren mogelijk!

En een prachtige christelijke opdracht bovendien.

Laten we dit werk van harte ondersteunen en daarom deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.