Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 12 mei 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. J. van der Herik - Dordrecht
Thema:
Schriftlezing: Exodus 17 vers 8-16
Tekst voor de prediking: idem

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
103 vers 3 en 10
Psalm
75 vers 1 en 6
Psalm
65 vers 2
Psalm
35 vers 1 en 9
Psalm
3 vers 4
Gebed des
Heeren vers 3