Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 12 mei 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. H. J. van der Veen - Sliedrecht
Thema: God spreekt
Schriftlezing: Lukas 9 vers 28 - 38
Tekst voor de prediking: Hebreeen 1 vers 1

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
204 vers 14 en 17
Weerklanklied
277 vers 1, 2 en 3
Psalm
19 vers 1 en 4
Psalm
29 vers 1, 2 en 5
Weerklanklied
80 vers 1 - 4
Psalm
85 vers 3 en 4