Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 12 november 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Machten tevreden stellen of God vertrouwen
Heilige Doop
Schriftlezing: Galaten 4 vers 1 - 11
Tekst voor de prediking: vers 3 en 9

Collectes:

1. Diaconie: Zondagsscholen
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
49 vers 2 en 3
WeerklankLied
178 vers 3 en 4
Psalm
51 vers 6
Psalm
105 vers 5
Psalm
134 vers 3
Psalm
97 vers 5 en 6
Psalm
96 vers 2, 3 en 4
WeerklankLied
181 vers 4 en 5

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor de beide Zondagscholen in onze gemeente.

Zondagschool “Josafath” in de Dorpskerk en zondagschool “Gideon” in Rehoboth.

De Kerstfeestviering brengt voor de Zondagscholen naast het vele voorbereidings- en instudeerwerk ook altijd extra kosten met zich mee.

Van harte dit mooie werk onder de kleine kinderen uit de gemeente (en daarbuiten) aanbevolen in gave en gebed.