Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 12 november 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. M. A. Kuijt - Wijk en Aalburg
Thema:
Schriftlezing: Handelingen 11 vers 29 - 26
Tekst voor de prediking: vers 26c

Collectes:

1. Diaconie: Zondagsscholen
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
50 vers 1 en 2
Psalm
95 vers 1 en 4
Psalm
25 vers 2
Psalm
67 vers 1, 2 en 3
Psalm
119 vers 7
Psalm
87 vers 3 en 4

De diaconiecollecte zal deze zondag bestemd zijn voor de beide Zondagscholen in onze gemeente.

Zondagschool “Josafath” in de Dorpskerk en zondagschool “Gideon” in Rehoboth.

De Kerstfeestviering brengt voor de Zondagscholen naast het vele voorbereidings- en instudeerwerk ook altijd extra kosten met zich mee.

Van harte dit mooie werk onder de kleine kinderen uit de gemeente (en daarbuiten) aanbevolen in gave en gebed.