Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 12 december 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. M.W. Westerink - Veenendaal
Thema:
Schriftlezing: Deuteronomium 18:9-22
Tekst voor de prediking: Deuteronomium 18:15

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Voorzang Psalm
17 : 4
Psalm
99 : 6
Psalm
99 : 8
Psalm
74 : 9
Lofzang
van Zacharias : 1
Psalm
121 : 4