Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 13 maart 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. M. van Heijningen - Alblasserdam
Thema: De Herder draag zorg voor de schapen
Schriftlezing: Zacharias 13 vers 7 -9, Markus 14 vers 17-31
Tekst voor de prediking: Markus 14 vers 27-28

Collectes:

1. Diaconie: GZB -
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
30 vers 2
Psalm
69 vers 2 en 4
Gebed des
Heeren vers 6
Psalm
22 vers 6 en 7
Psalm
119 vers 88
Psalm
73 vers 12 en 13

Diaconie collecte voor de GZB –

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor Project 10 27 (GZB)

De opbrengst is bestemd voor diaconaal project: Congo

Congo wordt al jarenlang geteisterd door armoede, (rebellen)geweld en diverse ziektes, zoals mazelen en malaria.

In het dorpje Lolwa staat een ziekenhuis van de kerk die voor mensen in een grote regio van levensbelang is.

Maar om de noodzakelijke zorg te kunnen verlenen, is dringend behoefte aan goede medische apparatuur.

Met de opbrengst van deze collecte willen we ervoor zorgen dat de kwaliteit van de zorg verbeterd.

Met nieuwe apparatuur kan de juiste diagnose worden gesteld en kunnen patiënten beter worden behandeld.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.