Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
woensdag 13 maart 14:00 - 15:30

Info

Voorganger: Ds. M. van Dalen - Noorden
Thema: Bidden is vertrouwen
Biddag 2024
Schriftlezing: Psalm 23
Tekst voor de prediking: Psalm 23 vers 1

Collectes:

1. Diaconie: -
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Themalied
De Heer is mijn Herder
Psalm
81: 1 en 12
Psalm
100: 1 en 2
Weerklanklied
299
Psalm
23: 1, 2 en 3
Psalm
121: 1 en 3
Psalm
65: 1 en 8