Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 13 augustus 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Prop. L. Solleveld - ’s Gravenzande
Thema: De onnaspeurlijke rijkdom van Christus
Schriftlezing: Efeze 3 vers 1 - 13
Tekst voor de prediking: vers 8

Collectes:

1. Diaconie: St. CCR (Christian Children Relief)
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
26 vers 2 en 8
Psalm
24 vers 1 en 2
Psalm
119 vers 7
Psalm
68 vers 14 en 16
Psalm
66 vers 8
Psalm
72 vers 10 en 11

Zondag 13 augustus

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor de St. CCR (Christian Children Relief)

Gestart vanuit het niets en vanaf het begin actief met enthousiaste en betrokken medewerkers en gastgezinnen die allen bezield zijn met dezelfde diepe overtuiging. Altijd handelend vanuit het voorbeeld van[1]en de liefde tot Christus met als inzet het doen van goede werken uit dankbaarheid. Het werk van deze stichting is steeds gericht op jonge kwetsbare kinderen die soms ook zonder het te weten zelf tot een voorbeeld van dankbaarheid en afhankelijk zijn geweest voor de medewerkers en de gastgezinnen. Het getuigenis van de jonge mensen nu, die ooit als kind in Nederland zijn geweest is een bemoediging om met dit werk door te blijven gaan. God alleen de eer voor dit mooie werk onder de kinderen van Zhytomir.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.