Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 13 november 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. M.C. Stehouwer Wijngaarden
Thema:
Schriftlezing: Markus 9 vers 30 - 50
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Zondagsschool Gideon & Josafath
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
96 vers 6 en 9
WeerklankPsalm
49 vers 1, 2 en 5
Psalm
73 vers 1 en 13
Psalm
4 vers 4
WeerklankLied
484
Psalm
108 vers 1 en 2