Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 14 januari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. M. van Heijningen - Alblasserdam
Thema: de reikwijdte van Jezus rijk
Schriftlezing: Psalm 33: 4-9 en Mattheus 8: 1-13
Tekst voor de prediking: Mat 8: 8b

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
72 vers 10 en 11
Psalm
119 vers 65
Weerklanklied
456
Psalm
33 vers 2 en 3
Psalm
33 vers 5 en 6
Weerklanklied
437