Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 14 april 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Liefde en blijdschap
Schriftlezing: 1 Petrus 1 vers 3 - 9
Tekst voor de prediking: vers 8

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
97 vers 6 en 7
Psalm
102 vers 11 en 12
Psalm
31 vers 17
Psalm
16 vers 4, 5 en 6
WeerklankLied
364 vers 1 en 2
WeerklankLied
437 vers 1 en 2