Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 14 mei 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. E. Gouda - Nieuw Lekkerland
Thema: Opstaan en teruggaan
Schriftlezing: Lukas 15 vers 11 - 24
Tekst voor de prediking: versc20a

Collectes:

1. Diaconie: Dorcas
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
144 vers 1 en 2
Psalm
118 vers 12
Psalm
86 vers 3
Psalm
25 vers 3, 6 en 7
Psalm
32 vers 6
Psalm
33 vers 11

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Dorcas.

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging.

Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al meer dan 35 jaar aan

hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.