Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 14 juli 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. F. Hoek - Schoonhoven
Thema:
Schriftlezing: Lukas 10 vers 25-37
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Gevangenzorg Nederland
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
122 vers 1 en 3
Weerklankpsalm
149 vers 1 en 2
Psalm
143 vers 2 en 10
Psalm
146 vers 4, 5 en 6
Psalm
72 vers 1 en 7
Weerklanklied
267 vers 1, 2, 4 en 5

Deze zondag zal de diaconiecollecte bestemd zijn voor Gevangenenzorg Nederland.

Ook een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste.

Vrijwilligers van deze stichting bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Om hulp te kunnen blijven bieden zijn financiële middelen hard nodig.

Van harte aanbevolen in uw en jou voorbede en gav