Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 15 mei 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Lichaam van vlees en bloed en lichaam van Christus
Schriftlezing: Genesis 2 vers 18-25, Mattheus 29 vers 1-12, 1 Korinthe 6 vers 10-20
Tekst voor de prediking: Zondag 41

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
37 vers 9
Psalm
25 vers 2 en 3
Psalm
119 vers 5
Psalm
24 vers 1, 2 en 3
Psalm
139 vers 14
Psalm
106 vers 26