Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 15 oktober 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. G. J. Hiensch - Schoonhoven
Thema: Uitzicht
Schriftlezing: Deuteronomium 34
Tekst voor de prediking: vers 5-6

Collectes:

1. Diaconie: Woord en Daad
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
42 vers 4 en 5
Weerklankpsalm
62 vers 1 en 3
Psalm
19 vers 5
Psalm
77 vers 6, 7 en 8
Weerklanklied
215
Psalm
89 vers 7

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Woord en Daad.

Bij velen van u is deze stichting bekend door hun inzet bij noodhulp en armoedebestrijding maar ook de financiële-adoptie van kinderen. Woord en Daad zet zich in voor blijvende verandering.

Dichtbij huis door bewustwording over de moeilijke omstandigheden waarin mensen wereldwijd leven.

En verder weg door mensen in samenwerking met lokale partners toegang te bieden tot onder meer goed onderwijs, schoon drinkwater en waardig werk.

Zij weten zich geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven, juist op plaatsen waar veel ongelijkheid is.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.