Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 15 oktober 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Prop. J. de Vries - Papendrecht
Thema:
Schriftlezing: Jozua 6 vers 1 - 21
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Woord en Daad
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
44 vers 1 en 2
Psalm
130 vers 1 en 2
Psalm
130 vers 3 en 4
Psalm
46 vers 4 en 5
WeerklankLied
445 - Ik bouw op U
Psalm
44 vers 1 en 3

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Woord en Daad.

Bij velen van u is deze stichting bekend door hun inzet bij noodhulp en armoedebestrijding maar ook de financiële-adoptie van kinderen. Woord en Daad zet zich in voor blijvende verandering.

Dichtbij huis door bewustwording over de moeilijke omstandigheden waarin mensen wereldwijd leven.

En verder weg door mensen in samenwerking met lokale partners toegang te bieden tot onder meer goed onderwijs, schoon drinkwater en waardig werk.

Zij weten zich geroepen om Gods liefde en barmhartigheid te weerspiegelen en door te geven, juist op plaatsen waar veel ongelijkheid is.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.