Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 16 januari 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Jezus, de Knecht des Heeren
Schriftlezing: Mattheüs 8 : 1-7
Tekst voor de prediking: vers 10, 11, 12 en 17

Collectes:

1. Diaconie: Gereformeerde Bond
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
24 : 1
Psalm
63 : 2
Psalm
41 : 2
Psalm
91 : 5
Psalm
91 : 1
Psalm
103 : 2

Diaconie collecte voor de Gereformeerde Bond