Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 16 januari 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. F. Hoek - Schoonhoven
Thema:
Schriftlezing: Matthéüs 13 vers 31-35 en 44-46
Tekst voor de prediking: Matthéüs 13 vers 44-46

Collectes:

1. Diaconie: Gereformeerde Bond
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
24 : 5
Psalm
!9 : 5
Psalm
72 : 9
Psalm
25 : 8
Psalm
73 : 13
Psalm
31 : 15

Diaconie collecte voor de Gereformeerde Bond