Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 16 april 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Gebondenheid en bevrijding
Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze
Schriftlezing: Mattheüs 4 vers 1 - 11 en Jakobus 1 vers 12 - 15
Tekst voor de prediking: Zondag 52

Collectes:

1. Diaconie: AIX
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
138 vers 2 en 4
Psalm
17 vers 3 en 4
Psalm
28 vers 5
WeerklankLied
417 vers 1, 2 en 3
Psalm
16 vers 1
WeerklankLied
255 vers 1 - 6

De diaconiecollecte voor deze zondag is bestemd voor Stichting Vrienden van Aix.

Deze stichting steunt de Gereformeerde Theologische faculteit in het Franse Aix-en-Provence.

De Facultẻ Jean Calvin is financieel geheel afhankelijk van giften.

Met weinig protestanten in eigen land zijn onze bijdragen uit Nederland zeer welkom.

De protestantse kerk in Nederland heeft al eeuwen een band met de protestantse kerk in Frankrijk.

Vanuit de belijdenis ‘ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk’ weten we ons geroepen de kerk in dit zendingsland te ondersteunen.

Het is van groot belang dat jonge mensen theologisch worden toegerust om vanuit het gereformeerde belijden hun plaats te kunnen innemen in de kerk en maatschappij van Frankrijk en de wereldwijde Franstalige gebieden.

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.