Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 16 oktober 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Prop. G. T. van Lingen - Nw. Lekkerland
Thema: Tafelgesprekken
Aanvangstekst Lukas 24 vers 28 - 31
Schriftlezing: Jesaja 25 vers 6 - 9 en Lukas 14 vers 12 - 24
Tekst voor de prediking:

Collectes:

1. Diaconie: Woord en Daad
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
87 vers 3, 4 en 5
Psalm
22 vers 13 en 16
Psalm
25 vers 2 en 5
Psalm
23 vers 1, 2 en 3
Psalm
92 vers 2 en 7
Psalm
96 vers 1 en 2

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Woord en Daad.

Bij velen van u is deze stichting bekend door hun inzet bij noodhulp en armoedebestrijding.

Maar ook de financiële-adoptie van kinderen (noodhulp op afstand).

Vanuit de diaconie worden ook al langere tijd 2 kinderen financieel ondersteund, Stoodley uit Haïti en Yonas uit Ethiopië

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.