Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 16 oktober 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Onze Vader, die in de hemelen zijt
Schriftlezing: Genesis 3, Lukas 2 vers 412 - 50, Johannes 20 vers 17
Tekst voor de prediking: Zondag 46

Collectes:

1. Diaconie: Woord en Daad
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
85 vers 3 en 4
Psalm
68 vers 9 en 10
Psalm
95 vers 2
Psalm
96 vers 5 en 6
Psalm
33 vers 11
Weerklank
411 vers 1 en 2

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de stichting Woord en Daad.

Bij velen van u is deze stichting bekend door hun inzet bij noodhulp en armoedebestrijding.

Maar ook de financiële-adoptie van kinderen (noodhulp op afstand).

Vanuit de diaconie worden ook al langere tijd 2 kinderen financieel ondersteund, Stoodley uit Haïti en Yonas uit Ethiopië

Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen.