Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 17 maart 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: De Uitverkoren
Schriftlezing: Lukas 23 vers 26 – 43
Tekst voor de prediking: Lukas 23 vers 35b

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
85 vers 1 en 3
Psalm
22 vers 2 en 4
Psalm
31 vers 19
Psalm
69 vers 4, 5 en 9
Weerklanklied
145 vers 2 en 3
Weerklanklied
154 vers 1, 2 en 3