Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 17 april 09:45 - 11:15

Info

Voorganger: Ds. J. C. Klein - Bleskensgraaf
Thema:
1e Paasdag
Schriftlezing: Mattheüs 28 vers 1-10, 1 Korinthe 15 vers 1-20
Tekst voor de prediking: 1 Korinthe 15 vers 19

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Paasliederen
Psalm
84 vers 2 en 6
Psalm
33 vers 10
Psalm
27 vers 1 en 7
Psalm
16 vers 6
Psalm
68 vers 2