Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 17 april 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Boodschap van het evangelie
1e Paasdag
Schriftlezing: Markus 16 vers 1-8
Tekst voor de prediking: Tekst vers 6 en 7

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
36 vers 2
Psalm
100 vers 1, 2, 3 en 4
Psalm
126 vers 3
Psalm
118 vers 12
Psalm
68 vers 2
Psalm
23 vers 1, 2 en 3