Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 17 september 18:30 - 20:00

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Christus en het missionaire leven
Dankzegging op het Heilig Avondmaal
Schriftlezing: Galaten 2 vers 11 - 21
Tekst voor de prediking: vers 14

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
36 vers 2 en 3
WeerklankLied
334 vers 1 en 2
Psalm
118 vers 7
Psalm
119 vers 84 en 86
Psalm
17 vers 2 en 3
WeerklankLied
483 vers 1 en 2