Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 18 februari 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Ds. A. van Lingen
Thema: Trouw belijden
Schriftlezing: Lukas 19 vers 11 – 27
Tekst voor de prediking: Lukas 19 vers 16-21

Collectes:

1. Diaconie: stichting GlobalRize
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
79 vers 4 en 7
Psalm
67 vers 1 en 2
Psalm
6 vers 2 en 9
Psalm
26 vers 1, 2 en 3
Psalm
64 vers 10
Weerklanklied
89 vers 1 – 5

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor: stichting GlobalRize.
Stichting GlobalRize Nederland heeft als doel wereldwijd christenen te helpen groeien in hun geloof en kerken te helpen zich te vermenigvuldigen.
GlobalRize doet dit met name via het internet. Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt namelijk gebruik van het internet.
Via Facebook, Twitter, Instagram en websites is het gemakkelijk om contacten te leggen en te onderhouden.
GlobalRize gelooft dat het internet een geschenk is om het Evangelie te kunnen delen.
Daarom plaatsen zij berichten via de sociale media en begeleiden zij mensen die meer over het geloof willen weten.
En het werkt! Mensen uit ruim 170 landen zien de boodschap, reageren en komen tot geloof.
Deze collecte van harte bij u en jou aanbevolen.