Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 18 juni 18:00 - 19:30

Info

Voorganger: Ds. P. van de Voorde - Hardv. Giessendam
Thema: Een verschil van dag en nacht
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5 vers 1 - 11
Tekst voor de prediking: vers 8

Collectes:

1. Diaconie: Eigen gemeente
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
6 vers 2 en 9
Psalm
98 vers 1
Psalm
98 vers 1
WeerklankPsalm
139 vers 4 en 6
Psalm
98 vers 4
WeerklankLied
486 vers 1, 3 en 4