Kerkdienst Kinderdijk

Kinderdijk
zondag 19 februari 10:00 - 11:30

Info

Voorganger: Prof. dr. M.J. Paul - Oegstgeest
Thema: Jezus’ Koninkrijk, nu en in de toekomst
Schriftlezing: Daniël 7 vers 13 - 18, Mattheüs 19 vers 27 - 30 en 20 vers 20 -28
Tekst voor de prediking: Mattheüs 20 vers 23

Collectes:

1. Diaconie: GlobalRize
2. Kerk: Voor de instandhouding van de eredienst
3. Kerk (extra): Voor de instandhouding van de eredienst

Psalmen / Liederen

Psalm
121 vers 1 en 2
Psalm
27 vers 5
Psalm
17 vers 3 en 8
Psalm
42 vers 4 en 5
WeerklankLied
230 vers 1, 3 en 5
WeerklankPsalm
68 vers 2

Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor: stichting GlobalRize.

Stichting GlobalRize Nederland heeft als doel wereldwijd christenen te helpen groeien in hun geloof en kerken te helpen zich te vermenigvuldigen.

GlobalRize doet dit met name via het internet. Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt namelijk gebruik van het internet.

Via Facebook, Twitter, Instagram en websites is het gemakkelijk om contacten te leggen en te onderhouden.

GlobalRize gelooft dat het internet een geschenk is om het Evangelie te kunnen delen.

Daarom plaatsen zij berichten via de sociale media en begeleiden zij mensen die meer over het geloof willen weten.

En het werkt! Mensen uit ruim 170 landen zien de boodschap, reageren en komen tot geloof.

Van harte het werk van deze stichting bij u en jou aanbevolen.